Mr.Nhựt

 

IMG_2834 - Copy

-Tốt Nghiệp trường đại học thể dục thế thao.Sau khi tốt nghiệp anh dạy fitness tại các câu lạc bộ ở TP.HCM-Hiện anh đang là huấn luyện viên Pilates và Fitness

-Anh đang tham gia chương trình đào tạo trở thành huấn luyện viên và lấy chứng chỉ P.M.P Pilates chuyên nghiệp tại trung tâm Pour Vous

Bài viết liên quan