ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG NHẬN P.M.V

POUR VwatermarkOUS là trung tâm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo giáo viên Pilates cấp cao và cấp chứng nhận P.M.P Pilates Certification

Với chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, học viên sẽ trải qua 350 giờ để hoàn thành khóa đào tạo. Bao gồm từ cơ bản đến nâng cao (nhạc lý, cấu trúc cơ thể học, kỹ thuật, kỹ năng sư phạm…)

Dưới sự hướng dẫn của kiện tướng Pilates Vincent Trần và Eric Trần – đồng sáng lập trung tâm Pour Vous Pilates tại Việt Nam, do Keys International Investment chịu trách nhiệm pháp lý.

Trong suốt quá trình đào tạo, học viên yêu cầu buộc phải trải qua nhiều kỳ thi, với điểm sàn trên 7 điểm, nhằm đảm bảo chất lượng huấn luyện viên sau khi tốt nghiệp. Với P.M.P Certification, bạn có thể dạy và làm việc ở bất kỳ nơi đâu tại Việt Nam cũng như quốc tế.