Mr.Túc

-Năm 2003-20Mr Tuc05: học Vovinam, thể dục nhào lộn, biểu diễn tại Seagame 22 và 23

-Năm 2004-2007: tham gia Sport Aerobics

-Năm 2007: tham gia bộ môn múa và biểu diễn tại các chương trình lớn

-Năm 2011: thành lập nhóm múa Hoa Sen. Quản lý và giảng dạy

-Năm 2012:giảng dạy bộ môn Zumba

Bài viết liên quan